Ψάχνουν τώρα για κατοικία

Οι παρακάτω χρήστες έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους για να βρούνε κατοικία.
Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

 

[pdb_list filter=”looking_for=Σπίτι”]