Μετάφραση και επικύρωση ελληνικών εγγράφων στα αγγλικά

PaperworkΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Δεν υπάρχει Τμήμα Μεταφράσεων/Διερμηνείας στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο.  Εάν επιθυμείτε να βρείτε έναν αναγνωρισμένο μεταφραστή/διερμηνέα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ινστιτούτο Μεταφράσεων και Διερμηνείας (Institute of Translation and Interpreting)
Τηλ.: +44 (0) 1908 325250
Φαξ: +44 (0) 1908 325259
www.iti.org.uk
e-mail: info@iti.org.uk

Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας (Chartered Institute of Linguists)

www.iol.org.uk/linguist
e-mail: info@iol.org.uk

(Εισάγετε Ελληνικά και Αγγλικά ως γλώσσες επιλογής)

Σημείωση: Το Προξενικό Γραφείο δύναται να επικυρώσει μόνο τις μεταφράσεις που έγιναν από αναγνωρισμένο μεταφραστή (από τις ανωτέρω λίστες) του οποίου υπάρχει δείγμα υπογραφής. Εάν δεν πληρείται αυτή η προϋπόθεση, το Προξενικό Γραφείο δεν επικυρώνει την υπογραφή του μεταφραστή. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην επιλογή του μεταφραστή, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω λίστες.

Επικύρωση μεταφράσεων
Για την επικύρωση μεταφρασμένου εγγράφου, θα πρέπει να υποβάλλεται πάντα και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο, το οποίο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (FCO), εάν προβλέπεται. Για πληροφορίες σχετικά με τη Σφραγίδα της Χάγης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Foreign Office:
www.fco.gov.uk (legalization)
Τηλ: 0190 8295111
Φαξ: 0190 8295122.

Εάν πρόκειται για μετάφραση εγγράφου από τα ελληνικά στα αγγλικά, δεν χρειάζεται η Σφραγίδα της Χάγης στο ελληνικό πρωτότυπο έγγραφο.